Skeptisk til planer om nytt oppvekstsenter

Varaordfører Bjørn Jensen (SV) er skeptisk til å bruke 50 millioner kroner på å etablere oppvekstsenter i Moskenes.