Hvilke saker var Aps fremste foran dette valget? Jeg kan ikke svare, for det fikk jeg ikke med meg, selv om jeg er litt over gjennomsnittet interessert i politikk. Ap framsto utydelige. Sentrale spørsmål ble stående ubesvart. I paneldebatter fikk ikke Støre ut partiets viktigste saker, men valgte i stedet en strategi hvor han angrep både høyre- og venstresiden - uten å legge fram klare alternative løsninger. Når han i desperasjon på tampen også gikk til angrep på valgets store vinner, Senterpartiet, da avslørte lederen at partiet hans sto ribbet for politisk budskap. Og det verste – kanskje også politiske samarbeidspartnere.

Ap-ledelsen i Oslo er ingen suksess. De når ikke ut til velgerne. De har ingen troverdighet. Både Jonas Gard Støre, nestleder Hadia Tajik og partisekretær Kjersti Stenseng framstår som en politisk katastrofe, og må skiftes ut. Det er ikke nok at lederen forlater Ap-skuta, også resten av offiserene i styrhuset må gå fra bordet, før skuta forliser. Nyvalgt nestleder Bjørnar Skjæran, kan lose skuta alene, til nye partiledelse kan ta plass sammen med han på broen. Men det haster. Det er kun to år til stortingsvalget.

Nå kommende valgkamp starter må den nye Ap- ledelsen ha strategien klar. Hvordan skal de politisk forholde seg til Nord-Norge, bompenger, forholdet mellom klima og industri, og venstredreiningen i norsk politikk. Og det viktigste spørsmålet. Hvordan opprettholde og utvikle den «skandinaviske modellen», hvor fellesskapet løser velferdsstatens behov?

Om Høyre og Frp får fortsette å styre landet, er faren for at velferdsstatens fellesløsninger blir rasert, gjennom kommersialisering tilpasset kun de største byene i landet.

SV og Rødt har i denne valgkampen gått til angrep mot profitørene i velferden. De har lykkes. Er det noe velgerne forstår, så er det verdien av å ta vare på sikkerhetsnettet staten har flettet sammen gjennom mange år, for å sikre innbyggerne barnehageplass, skolegang, helsetjenester og eldreomsorg.

Når SV uttaler, «våre felles penger bør brukes på bedre velferd for alle, ikke til profitt for noen få», forstår velgerne det, og partiet får betalt i form av stemmer.

For å bevare grunnpilarene i den norske velferdsstaten er det behov for å demme opp for egoistene, som lager mye støy. Spesielt motstanderne av eiendomsskatten. En av de aller viktigste bidragene til kommunenes drift av den lokale velferden. Det er også problematisk å ta de største egoistene på alvor. De som stemte «Bompengepartiet». Jeg lurer på hvordan representantene de har valgt inn i bystyrene, i de største byene rundt om i landet, forholder seg til andre viktige kommunale problemstillinger, da som felles gruppe.

Polarisering i norsk politikk, skjer gjennom at de ekstreme ute til høyre og venstre drar de to største partiene lengre fra hverandre. Faren er at Høyre og Arbeiderpartiet, som egentlig står hverandre nær i flere viktige spørsmål, blir så ribbet at eneste vei til taburetter, er samarbeid dem imellom.

Arbeiderpartiet må kaste ledelsen på dør, og Høyre må kvitte seg med de tre klumpene om foten i regjeringen foran kommende valgkamp. Bagge partiene kan om nødvendig lede landet som mindretallsregjeringer. Men trolig vil Jokeren også spille en avgjørende rolle i stortingvalget. Senterpartiet tar nok den posisjonen. I dag samarbeider Sp med begge sider i lokalpolitikken. Rikspolitisk har de som eneste parti hatt regjeringssamarbeid både med Arbeiderpartiet og Høyre. Det gjentar de helt sikkert, om de bare får godt nok betalt i kommende hestehandel.