Skifteretten innstiller bobehandlingen etter pubkonkurs