Forskerne skal her fange kval levende for å måle hørselsevnen deres, før den blir merket med satellittsender og sluppet fri igjen. Prosjektet er et internasjonalt samarbeid.

Stenges med not

Seilingsleden mellom Stamsund og Ure stenges fysisk med nøter. Det vil medføre fare for skip å passere dem. Nøtene er merket med lys og bøyer. Tiltaket innebærer at det spennes opp not mellom Kvannholmen (posisjon B 68,098117N 13,812617Ø) og Brusen (posisjon A 68,101317N 13,838233Ø). Videre vil det bli fullstendig sperret mellom Kvannholmen og Æsøya, på både øst- og vestsiden.

Alternativ led

Når oppmerket led til Stamsund stenges vil det være mulig å benytte alternativ led, også for de største fartøyene som trafikkerer her. Det er fullt mulig å bevege seg rundt det avstengte området.

Det er Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) som har ansvar for forskningsprosjektet. FFI har fått tillatelse fra Kystverket til stengingen.