Styreleder Johannes Rørtveit i driftsselskapet Anne Bro AS sier at det er bekymringsfullt at nye skader er avdekket, men ikke overraskende.

Dette er skader som ligger slik til at de ikke kunne oppdages samtidig med de synlige skadene på selve skipsdekket, altså de råteskader som var den egentlige årsaken til at båten er slippsatt og skal utbedres i høst ved Blokken skipsverft.

 

Skadeomfang

– Det er nå avdekket råteskader i skroget i baugområdet, og i tillegg rundt mastefestet på båten.

– Men det mest alvorlige er at det er påvist råteskader i bærende bjelker i akterskipets dekksområde.

LpDugnad; Nytt dekk til "Anne Bro"

Event Lofoten  100.000
Osland Holding AS med kr 2000,
Inge E. Blomstrand kr 1000,
Bjørn Kenneth Hansen kr 500,
Nina Jo Melbø kr 500,
Stig Arne Tobiasen kr 300,
Alfred Inge Johansen kr 500,
Inger Marie Thom kr 300,
Terje Alexander B. Øien kr 200,
Lofotpukk AS kr 10.000,
Vågan kommune kr 12.000,
Arne Johan Johnsen kr 1000,
Torgeir Arne Pettersen kr 2000,
Torstein Johansen kr 1000,
Axel Jakobsen Maskinforretning 4000 kroner,
Gutteklubben Skrei 32.000,
Betong & Entreprenørsenteret i Kabelvåg 20.000,
Adwice Svolvær 4000,
Lofotregnskap 8000,
Byggmakker Gunvald Johansen 16.000,
Rune Andreassen 4000,
Guri og Johannes Rørtveit 4000,
O. Marhaug Slip og Mek. Verksted 4000,
Karl Aksel Klevenberg 1000,
May Ann Vottestad 1000,
Arne Ivar Daniel Hansen 400,
Ola Strand 300,
Gunnar Akermo 500,
Willy Asbjørn Engstad 600,
Magnar Bernhard Kristiansen 500,
Sverre Josefsen 300,
XXLofoten 10.000,
Gutteklubben Skrei 4200,
Bent Eriksen AS 4000,
Fridtjof Johan Wangsvik 4000,
Barbo Stavang Erdahl 500,
Tannlege Alsos AS 4000,
Per Ingvald Larsen 4000,
Leif Andorsen 500,
Gullik Maas Pedersen 1000,
John Berg 4000,
Magne Kristian Olsen 4200 kr,
Lofotposten 4000 kroner,
Roar Tårnesvik kr 4000,
Svinøya Rorbuer AS kr 10.000,
Bård Flesjø kr 1000,
Kløfterholmen AS kr 4000,
Olaf Leon Mikalsen kr 500,
Anders Edvard Holmen kr 500,
Inge- Norvald Helmersen kr 1000,
Ragnar Nicolai Pettersen kr 1000,
Hilde Rolandsen kr 300,
Sture Walsøe kr 1000,
Jonny Ragnar Moland kr 4000.
DnB Svolvær 12.000,
Elisabeth Bodahl Bang 2000,
Skarvik AS 5000,
Karen Marie Kollstrøm 1000,
Knut H. Johansen 1000 kroner,
Petter Løvdal 1000 kroner,
Svolvær Blikkenslagerverksted 4000 kroner,
Skrova Skipsekspedisjon 600 kroner,
Magne Eriksen 500 kroner,
Fredhild Sæthre 500 kroner,
Erling Sæthre 500 kroner,
Lofotakvariet 4000 kroner,
Martin Heimly 2000 kroner,
Randi Hanna L. Nordgård 4000 kroner,
Tor Vidar Olsen 1000 kroner.

Giverkonto: 4580.12.45734

 

– Skader er det også under kjeisingen, et ståldekke som selve styrehuset er satt ned på og innfestet i. Skal man få utbedret dette må styrehuset og kjeisingen løftes vekk, og dette er en større operasjon, sier Rørtveit.

Han sier at man med de nye tingene ser for seg langt større reparasjoner enn bare å skifte ut skadde planker i selve skipsdekket, og nate det opp på nytt for å få det synlige skipsdekket helt tett.

– Disse nye skadene må også utbedres. Nå blir utfordringen å finne midler for å få det gjort.

Befaring

–Vi har innledet en tett dialog med Riksantikvaren om dette straks vi ble klar over skadene, siden dette er et verna fartøy.

– Og sammen med fartøyvernkonsulent Tor Kristian Torsvik hos Riksantikvaren og fagfolk på verftet hadde vi en befaring og gjennomgang av fartøyet i forrige uke, sier Rørtveit.

Riksantikvaren har etter befaringen engasjert fagfolk fra Norsk Fartøyvernsenter i Gratangen til å kartlegge og dokumentere skadene på det 106 år gamle verna fartøyet. Dette skal danne grunnlaget både for en plan om utbedring, og en plan for finansiering av utbedringene som trengs.

 

Dugnad

– Vi må kanskje ta dette etappevis, både i to og tre omganger. Hekken må tas først, mens baugen kanskje kan vente.

– I tillegg til et spleiselag trengs en omfattende dugnad fra frivillige allerede nå, så vi kjører i høst flere dugnadslag i Vågan kystlag på turnus til Blokken for å demontere inventar for å komme til med utbedringer. Meld deg gjerne frivillig, sier Rørtveit.

Lokalt forankret

– Den fantastiske innsamlingsaksjonen som Lofotposten startet i september, og som snart har nådd 400.000 kroner, gjorde at vi trodde vi hadde kontroll. Nå blir kostnadene enda større, men vi håper givergleden fortsetter, selv om vi nå i tillegg må ut med tiggerstaven og søke både Riksantikvaren, stiftelser og fylkeskommunen og flere med, for å fullfinansiere dette. Den endelige prislappen vet vi ikke før Norsk Fartøyvernsenter har kartlagt og dokumentert det som må utbedres på fartøyet.

– Men dette skal vi møte med krum rygg, og vi må lykkes.

– Det som er sikkert er at uten den fantastiske giveraksjonen som vi har bak oss i regi av LpDugnad, så tror jeg aldri vi ville hatt evne og mulighet til å klare dette løftet med å utbedre og sikre ei kystkulturperle som jakten «Anne Bro» tross alt er. Lokalt forankret goodwill er anskueliggjort gjennom hver ei krone i bidrag.

VM i skreifiske

– Det som er helt sikkert i alt dette er at vi ikke blir klare med godkjent båt til VM i skreifiske i mars neste år, så her må arrangøren finne et alternativ, sier styreleder Johannes Rørtveit i Anne Bro AS til Lofotposten.