Gå til sidens hovedinnhold

Skole til politisk besvær

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

Det har vært vanskelig å henge med i skolesaken i Flakstad, fra ny skole ble lansert i 2017. Tirsdag valgte kommunestyret å fortsette prosessen for å få et skolebygg som ikke koster mer enn 100 millioner kroner. Rådmannens anbefaling var å sette punktum tirsdag, og bygge innenfor en ramme på 120 millioner kroner.

Det er forståelig at elever, ansatte og foreldre er utålmodig, og ikke så lite utmattet av en prosess som har vært og er preget av politisk uenighet, i tillegg til usikkerheten knyttet til den økonomiske tåleevnen for kommunen. Fra prosessen startet har den blitt forstyrret av forslag som har bremset framdriften, og skapt splid.

Det begynte med at første utkast anbefalte å bygge kommunalt administrasjonsbygg i tilknytning til skolebygget. I kommunestyret var det uenighet om forslaget. I samme slengen ble omsorgstun kastet inn som et prosjekt som kommunen skulle låne penger til samtidig som skole og rådhus ble bygd.

I fjor kom et nytt element inn i vedtaket i kommunestyret; bygging av frittstående flerbrukshall i regi av Flakstad Idrettslag. Modellen var hentet fra Borge, og byggingen av Blesthallen som det lokale idrettslaget sto bak. Drivkreftene i Blest IL ble hentet til Flakstad for å fortelle om det som framstår som en vellykket satsing.

Bygging av stor flerbrukshall har siden vært gjenstand for sterk politisk uenighet. Mindretallet mener kommunen står på tryggest grunn med å bygge en mindre hall (16x25 meter) i skolebygget, uten å lene seg på idrettslaget.

Flertallet mener forskjellen økonomisk er liten siden større hall utløser mer i spillemidler, i tillegg til at den vil gi barn og unge et bedre tilbud og en bedre opplevelse av hjemkommunen. Om FIL påtar seg oppgaven gjenstår å se. Kommunestyremøtet tirsdag denne uken viste at den politiske splittelsen om valg av løsning lever.

Rektor Patrik Galvin uttrykte frustrasjonen blant elever, ansatte og foreldre. Han kan motivere til å holde ut å sende barn og ungdom gjennom rasfarlig område til den midlertidige skolen på Napp dersom alle har en tidsplan å forholde seg til. For Galvin var det et vedtak tirsdag, byggestart i februar og innflytting i august neste år.

Tidsplanen er den samme i vedtaket i kommunestyret. Samtidig må man ha forståelse for at kommuneøkonomien også er et avgjørende aspekt i saken. Den kommunale rammen på 100 millioner betyr at driftsbudsjettet må reduseres med fem millioner kroner årlig. Entreprenørens tilbud betyr et kutt på syv millioner.

For en kommune som knapt driver i balanse, er utfordringen stor uansett. Det er flere kommunale oppgaver som vil kreve mer penger i årene framover. Politikerne er valgt for å prioritere. I Flakstad burde de kanskje gjort det tidligere hva ny skole angår.

Kommentarer til denne saken