- Vi har smitte på de fleste trinnene på skolen. I samråd med kommuneoverlegen vil vi innføre målrettet jevnlig testing. Dette gjøres for både å favne om utbruddet bredere og skape mer ro rundt skolehverdagen, skriver rektor Ole Gunnar Søstrand i en sms til foreldre og foresatte ved skolen.

- Testingen gjennomføres torsdager og mandager hjemme før elevene kommer på skolen. Distribusjon av testene må vi komme tilbake til når dette er avklart med koronateamet. Testing er fortsatt frivillig og avhengig av vaksinasjonsstatus. Oppdages smitte i nye klasser vil foresatte i klassene få melding om dette. Vi oppfordrer alle til å holde seg oppdatert på smittesituasjon og gjeldende råd på kommunens hjemmeside, skriver rektoren.