Vågan kommunes satsing på nynorsk vekker oppsikt: Hege skal fortelle om metoden til norsklærere fra hele landet

Hege Schultz Eilertsen har jobbet for å få både elever og lærere til å bli tryggere i nynorsk. Nå skal hun forelese om emnet for norsklærere fra hele landet.

Hege Schultz Eilertsen har jobbet for å få både elever og lærere til å bli tryggere i nynorsk. Nå skal hun forelese om emnet for norsklærere fra hele landet. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

19. – 20. november skal adjunkt Hege Schultz Eilertsen fra Aust-Lofoten videregående skole fortelle om skolens nynorsksatsning på den nasjonale norskkonferansen på Hamar.

DEL

På konferansen skal Eilertsen presentere satsingen som Vågan kommune og Nordland fylkeskommune har hatt på nynorsk i skolen. De startet nemlig et samarbeid med Nynorsksenteret om en kursrekke for å styrke nynorskkompetansen blant lærerne i kommunen.

– Vi bor i en grisgrendt kommune med mange grunnskoler. Som norsklærer ved videregående skole så vi at elevene kom til oss med ulike erfaringer og ferdigheter i nynorsk, sier Hege Schultz Eilertsen via en pressemelding sendt ut fra Nynorsksenteret.

Elevene reagerer ikke lengre

Som leder ved norskseksjonen opplevde hun også at mange norsklærere kjente seg usikre på å undervise i nynorsk sidemål. Dette ville hun gjøre noe med.

– Vi startet et samarbeidsprosjekt der norsklærerne fra både grunnskolen og videregående deltok på kurs leda av Nynorsksenteret, sier Eilertsen.

På kurset fikk lærerne vite hvordan man best skal undervise i nynorsk sidemål og flere lærere rapporterer om større trygghet rundt undervisningen.

– Nå reagerer ikke elevene lenger på om lærerne skriver nynorsk på tavla i en time med norsk, matte eller tysk, forteller Eilertsen.

En kjempedose nynorsk

Hun presiserer videre at samarbeidet med ungdomskolen og noen mellomtrinn har vært svært viktig.

– Vi forventer at når elevene kommer til oss, så har de samme bakgrunn i nynorsk, sier Eilertsen.

Å få innsikt i hva elevene har jobbet med på ungdomsskolen, gjør det lettere å legge til rette undervisningen på videregående.

– Elevene har fått en mer stabil og helhetlig nynorskundervisning. Den er jevnt fordelt på planen, og ikke noe man gjør to uker før eksamen for å dekke læreplanmål, sier hun

Akkurat nå holder elevene på med fordypning i to studiespesialiserende klasser. Elevene leser tre bøker og skriver så refleksjonsnotater på nynorsk.

– Da får de en kjempedose med nynorsk i starten av året, smiler Eilertsen.

Språkbiografi er et annet nynorskprosjekt som skolen har satset på. Elevene skriver blant annet biografier om eget språk, egen dialekt og om hvor foreldrene kommer fra. Eilertsen forteller at det resulterer i mange spennende oppgaver, blant annet fordi skolen har mange fremmedspråklige elever også.

Jobber for nynorskplan

To ganger i året er det samarbeidsmøte mellom grunnskolene og videregående skoler. Dette har tidligere vært møter på to timer. Men nå har man satt av en hel dag i halvåret, noe Eilertsen ser på som positivt fordi det blir mer forpliktende.

Nå håper man å få til en avsluttende samling der målet er å lage en helhetlig plan for nynorsk i kommunen. Den skal gjelde fra elevene starter i første klasse til de går ut av videregående.

– Ved å lage denne planen, vil vi ufarliggjøre nynorsk, sier hun.


Artikkeltags

Kommentarer til denne saken