Derfor blir Napp skole reddet

Snur: Flakstad-rådmann Erling Sandnes snur og vil beholde Napp skole til Bainveien står ferdig. Ordfører Hans Fredrik Sørdal (t.v.) er overrasket over innstillingen som behandles i formannskapet tirsdag.

Snur: Flakstad-rådmann Erling Sandnes snur og vil beholde Napp skole til Bainveien står ferdig. Ordfører Hans Fredrik Sørdal (t.v.) er overrasket over innstillingen som behandles i formannskapet tirsdag.

Artikkelen er over 3 år gammel

Rådmann Erling Sandnes vil fortsatt ha skole på Napp.

DEL

Hittil har Flakstad-rådmannen argumentert for nedleggelse, primært på grunn av lavt elevtall (13) og lite sosialt elevmiljø. Når formannskapet tirsdag skal diskutere skolestrukturen er anbefalingen fra Erling Sandnes at Napp skole beholdes til 2020. Anbefalingen knytter han til at ny E10 over Kilanpollen («Bainveien) står ferdig høsten 2020.

– Planleggingen av Bainveien er allerede startet, og skal være ferdig planlagt i 2018. Vi planlegger da ut fra at den er ferdig bygget høsten 2020. Vi ser ikke for oss at det legges ned masse arbeid i planleggingen, uten at det bygges vei. Det betyr tre år videre drift i Napp skole før elevene overføres til Ramberg, skriver Sandnes i innstillingen.

Koster å legge ned

Han beregner kostnadene med å videreføre skoledriften i tre år til tre millioner kroner. Dessuten må skolen innfri branntekniske pålegg til 650.000 kroner.

Sandnes mener nedleggelse også har en prislapp. Han regner med at flere foreldre søker barna til skole på Vestvågøy, som ligger nærmere enn Ramberg. Det påfører kommunen en kostnad per elev på 100.000 kroner.

Flytter ikke disse tilbake til ungdomsskolen i Flakstad, frykter han at Ramberg skole vil svekkes.

– Over tid vil dette kunne koste mye mer enn tre millioner kroner, skriver Sandnes.

Kommunestyret skal ta stilling til skolestrukturen 26. april.

– Jeg har ingen garanti for at Bainveien står ferdig i 2020. Dette er et forslag for å holde skolesektoren i Flakstad samlet, at elever ikke forsvinner til Vestvågøy. .

– På kollisjonskurs

Innstillingen kommer overraskende på politikerne.

– Her er rådmannen og jeg på kollisjonskurs, sier ordfører Hans Fredrik Sørdal (Ap).

Han er ikke i tvil om at Bainveien blir bygd.

– Men å legge til grunn at den står ferdig høsten 2020 er mildt sagt en usikker forutsetning. Nasjonal Transportplan legges fram før påske. Så skal den forhandles om og behandles i Stortinget. Behandlingen kommer etter vi har behandlet skolestrukturen. Jeg skal ikke slå fast nå hva vi lander på, men jeg hadde ikke forventet en slik konklusjon fra rådmannen, sier Sørdal.

Ap, Flakstad Distriktsliste og Miljøpartiet De Grønne har flertall i kommunestyret. Opposisjonspartiet Sp vil beholde Napp skole.

Artikkeltags