Både rektor og FAU-leder forteller at det er en kjent sak at det foregår nettmobbing ved Svolvær skole.

Problemet skal ifølge dem begge være størst på ungdomstrinnet.

– Vi er klar over at det foregår nettmobbing på forskjellige plattformer, og det er primært på 8. – 10.-trinn dette skjer, sier FAU-leder ved skolen, Arnt Roald Olsen.

Han understreker at de ikke har noen rapporter som sier noe om omfanget, men forteller at FAU har blitt gjort oppmerksom på problemet av elevers foreldre.

På ukjente arenaer

Rektor ved Svolvær skole, Ronnie Maas Pedersen, forteller at dette er et problem også skolen er kjent med.

Hvor stort er omfanget?

– Vi vet at det skjer, men det er veldig utfordrende å avdekke fordi nettmobbingen foregår på en arena som er skjult, sier Mass Pedersen, og legger til at det derfor er vanskelig å si noe om hvor stort problemet er.

De sakene som skolen allerede er kjent med har blitt avdekket gjennom samtaler med kontaktlærere og rådgivere.

– Denne uka skal vi gjennomføre Elevundersøkelsen på 7. – 10. trinn, og håper også å få avdekket det vi ikke ser fra før av her, sier Maas Pedersen, som ikke vet nøyaktig hvilke plattformer det er nettmobbingen foregår på.

– Ungdommen bruker gjerne plattformer som foreldregenerasjonen ikke kjenner til.

 

Forebyggende tiltak

Skolen har satt i gang flere tiltak for å forhindre nettmobbingen.

Hva gjør dere for å håndtere dette?

– Når vi får et tilfelle med nettmobbing kaller vi inn alle som er involvert i saken, og holder møter til saken er løst. Det vi ofte ser er at det involverer jentegrupper, sier Maas Pedersen, og legger til at de også gjør en rekke forebyggende tiltak.

– I første rekke driver vi med rådgivning og holdningsskapende arbeid. I tillegg kjører vi kurs om nettmobbing med eksterne forelesere annethvert år. I samarbeid med FAU skal vi se om vi kan tilby samme kurs også til foresatte.

Olsen forteller at FAU skal ha møte med rektor ved skolen neste uke for å diskutere eventuelle tiltak som kan gjøres.

Tar det på alvor

Videre peker Maas Pedersen på at nettmobbing er noe skolen tar på aller høyeste alvor.

– Å ta tak i dette krever et nært samarbeid med elever og foresatte. Det vil vi også ha. Vi vet at dette skjer, og selv om det er vanskelig å si noe om omfanget, tar vi det på aller høyeste alvor.

Også i FAU blir problemet tatt på alvor.

– Foreldrene er opptatt av at dette er noe vi må ha fokus på. Det skal vi også ha, sier Olsen, som nylig tiltrådte som FAU-leder.