2 millioner til lærerrekruttering i Nord-Norge

Nord universitet og Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet (UiT) får en million kroner hver. Pengene er støtte i arbeidet med å rekruttere flere lærere i Nord-Norge.

DEL

– Alle elever skal møte kvalifiserte lærere. På den måten ruster vi dem for å møte morgendagens utfordringer. I dag samarbeider UiT og Nord universitet godt om ulike rekrutteringstiltak i landsdelen. De ekstra pengene skal gå til økt rekruttering til norske og samiske grunnskolelærerutdanninger for trinn 1–7, og til at studentene velger samisk og kvensk som del av utdanningen, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V) i en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet.

Flere kvalifiserte lærere

Pengene universitetene får skal også gå til en forsøksordning for å få ukvalifiserte lærere til å fullføre utdanningen sin. Det kan være personer som har fullført større eller mindre deler av utdanningen sin.

Omlag 50 personer er nå i gang med å kvalifisere seg som lærere gjennom en forsøksordning som startet ved UiT og Nord Universitet høsten 2019.

– Forsøksordningen skal bidra til at flere dyktige personer med undervisningserfaring kan få formell lærerkompetanse. På den måten kan mange som allerede jobber med undervisning i skolen, få kompetanseheving og kvalifisere seg formelt. Dette er et viktig og lovende forsøk for å sikre at elevene har kvalifiserte lærere, sier Nybø i pressemeldingen.

Ferske tall viser at andelen kvalifiserte lærere øker, men det er om lag 360 lærerårsverk som blir utført av ukvalifiserte i Nordland, Troms og Finnmark. Ifølge departementet gikk andelen ukvalifiserte lærere i Nordland ned fra 6,9 prosent i fjor til 5,7 prosent i år.

Artikkeltags