Ny organisering har skapt utfordringer og frustrasjon ved skolen: - Jeg har stor tro på to-lærersystemet

Innføringen av to-lærermodellen ved Svolvær skole har skapt utfordringer. Rektor Ronnie Maas Pedersen har tro på at den nye modellen skal bli vellykket.