Kontaktlærer Astrid Lyshol Johansen for 5. klasse ved Fygle skole ler godt når vi spør om vi er kommet til kalkunklekkeriet i det vi kommer inn i klasserommet.

- Det stemmer. Jeg og Tanja Gunvaldsen, som også er kontaktlærer, kom på ideen om å låne noen egg som vi kunne få klekke ut. Vi fikk

De blir mat, og det er helt naturlig

Nora

kalkunegg fra Inger Gunvaldsen og høneegg fra Aimee Larsen. Elevene har laget en fagtekst og en presentasjon. De har også hatt ansvaret med å snu eggene tre ganger om dag, sier Astrid og viser oss inn i «klekkeriet» som ligger i et tilstøtende rom. Her sitter Tobias, Nora, Noah og Anders og koser med noen små nøster.

- Kalkuner er ikke fine når de er store, men som kyllinger er de kjempesøte, sier de fire.

Rugemaskin

Tobias forteller at de har likt dette prosjektet.

- Vi har lært mye og har hatt ansvaret for snu eggene tre ganger om dag. Vi har også lært at vi ikke må løfte på lokket til rugemaskinen for da blir hinna i egget hard og da kommer ikke kyllingen ut, forteller Tobias.

De fire helt klare på hva som venter kyllingene når de vokser til.

- De blir mat, og det er helt naturlig, slår Nora fast. Astrid forteller at rugetiden vanligvis er 28 dager.

Klekket på 17.mai

- Den første kom 15. mai og det var litt for tidlig. Vi måtte foreta et «keisersnitt», og vi berget kalkunkyllingen som har fått navnet Eddie, sier læreren som forteller om stor ståhei 17. mai.

- Under markeringen ble det klekket ut flere kalkun og hønekyllinger. Da var det mange som ville inn og se. Vi har satt buret med kyllinger i et vindu slik at de andre elevene kan følge med fra skolegården, forteller Astrid. Kontaktlæreren forteller at målet med denne litt uvanlige læremetoden er å vise elevene at maten ikke kommer fra butikken.

Elevene fikk ansvar

- Det er også viktig å gi elevene noen utfordringer og ansvar. De har taklet dette prosjektet på en flott måte, slår hun fast.

Om ikke lenge så returnerer kyllingene til sine eiere.

- Inger og Aimee får snart kyllingene tilbake. At de tar de tilbake var en forutsetning for vårt prosjekt, og vi er takknemlig for at de var så velvillig, sier Astrid.

Da Lofotposten var innom torsdag var det kommet ni kalkunkyllinger og fire hønekyllinger.