Rundt 100 elever i Vestvågøyskolen, fra 4/5. til 10. trinn springer, hopper og svinger seg mandag formiddag i Gravdalshallen.

Det er tid for høstens leke- og aktivitetskurs for alle trivselslederne i de ulike skolene på Vestvågøy.

– Vi spiller Cowboy, forteller Mathias Liljedal Strauman, en av mange trivselsledere ved Buksnes skole på Gravdal.

Håkon Bech fra Fygle skole, gir undertegnede en innføring:

– Vi står i ring. En person står i midten og så skal du lure deg til å kaste ballen på en som beveger seg rundt, forteller han.

Bedre trivsel

Lek og aktivitet i regi det nasjonale Trivselsprogrammet, har følgende mål for programmet:

  • Fremme økt og mer variert lek/ aktivitet i storfriminuttene.
  • Legge til rette for at elever skal kunne bygge gode vennskapsrelasjoner.
  • Redusere konflikter blant elevene.
  • Fremme verdier som inkludering, vennlighet og respekt.

– Trivselslederne har en to-sidig oppgave; de skal starte aktiviteter, og de skal se etter om noen går alene. Dette er holdningsskapende for å skape bedre trivsel i skolen, forteller Kjell Amundsen, rektor ved Fygle skole.

I tillegg til trivselslederne, har hver skole en ansvarlig voksen til støtte og hjelp for trivselslederne.

– Artig

Guro Hanssen ved Buksnes skole på Gravdal, går i 7. klasse og har vært en av fire trivselsledere på sitt trinn to ganger tidligere. Hun mener programmet fungerer.

– Før var det mange som gikk alene, men nå spør vi oftere om de vil bli med på leken. Vil de ikke det, er det greit, men vi har fått et godt samhold på skolen, sier hun.

Med fire trivselsledere på hvert trinn, er det i alt 16 på Buksnes.

– Hver 14. dag møtes vi og trivselsansvarlig ved skolen og planlegger aktiviter. Når elevene ser vi kommer ut i storefriminuttet med vestene, vet de at det blir aktiviteter, forteller hun.

Syvendeklassingen liker ansvaret.

– Det er veldig artig, sier hun.

Det er ikke hvem som helst som får bli trivselsleder.

– Elevene velger leder blant medelever som ikke mobber, og som er vennlig mot andre, forteller Amundsen.

Stemmegivingen er anonym, og gjøres to ganger per år. Derfor holdes det også kurs to ganger per år.

– Inkluderende

Lena Mikalsen er trivselsansvarlig for 18 trivselsledere på Leknes skole. Hun liker ansvaret.

– Det er en veldig trivelig og god oppgave. Du gjør bare godt, sier hun, og roser sine trivselsansvarlige.

– De er veldig engasjerte, sier hun.

Amundsen sier Fygle skole nå deltar på sitt tredje kurs. Også han ser effekt av programmet.

– Det er mindre konflikter. Det sier de fleste som deltar, sier han.

Det erfarer også Trivselsprogrammet.

– Tilbakemeldingen er færre konflikter, færre går alene og elevene har det mer artig i friminuttene. Programmet er inkluderende, og det har veldig god effekt, sier programansvarlig i Nord-Norge, Thomas Bottenvik.

Trivselsprogrammet

Trivselsprogrammet er et privatdrevet og landsdekkende program for å skape mobbefrie skoler.

Programmet ble startet i 2009 av Kjartan Eide, daglig leder.

Per dags dato er 992 skoler i Norge med. I Sverige er rundt 300 skoler med i programmet.