I Norge blir omtrent 23. 000 personer nysmittet av kjønnssykdommen Klamydia i løpet av året. Det er flest i Oslo og Finnmark, men også Nordland kommer ganske høyt på statistikken. Kommunevisetall blir ikke offentliggjort.

Skolehelsetjenesten og russen ved Vest-Lofoten videregående skole på Leknes samarbeider nå for å fra ned antallet nysmittete.

Antallet øker

Torsdag sto helsesykepleierne Tove Westgaard og Heidi Andreassen på stand på skolen sammen med Halvard Johan Angell, Paula Lorentzen og Maria Nysæther fra russen.

– Det er nok en kjensgjerning at kondombruken blant de unge i dag er laber, og vi ser en økning av antallet som er nysmittet av klamydia. Kondom er den eneste beskyttelsen mot klamydia, og vi deler ut gratis kondomer. Tilgjengeligheten til gratis kondomer er stor. Likevel er det mange, som av ulike grunner, velger å ikke bruke kondom. Vi er veldig glade for at russen vil være med å fronte viktigheten av å bruke kondom, og vi vil sammen jobbe for å markedsføre budskapet bedre, sier Tove Westgaard og Heidi Andreassen som er helsesykepleiere ved Vest-Lofoten videregående skole.

Guttene må ta ansvar

Westgaard er helt klar på hvilke av partene som har størst ansvar for å sørge for kondom brukes under samleie.

– Det er helt klart guttene som skal ta det største ansvaret for bruk av kondom. Jentene bruker ulike prevensjonsmidler for å unngå graviditet, og da bør guttene ta større ansvar, mener Westgaard.

Maria Nysæther og Halvard Johan Angell har en klar formening om årsaken til så få bruker kondom.

– De fleste tenker nok at det skjer ikke meg. For russen er det viktig å få fram buskapen om at ved å bruke kondom så slipper du å partneren å engste de for å bli smittet av klamydia, sier de to.

– Jeg tror nok at enkelte jenter blir utsatt for et press fra gutten som gjerne argumenterer med at; Stoler du ikke på meg. Guttene burde helle tenke på at når de bruker kondom så kan de stole på de. Et annet viktig poeng er at kondom også hindrer uønsket graviditet, skyter Tove Westgaard inn.

Skolehelsetjenesten vil nå senke terskelen for testing av klamydia.

– Nå kan testene foretas hos oss. Alle som kommer til oss blir tatt imot på en ordentlig måte. Det gjelder også de som tester seg flere ganger. De som er usikker, og vil ta en test viser ansvar, mener Westgaard og Andreassen.

Russen har også en egen russeknute som omhandler klamydiatesting.

– Alle som tester seg får et merke der symbolet er en tommel opp. Den kan festes på russedressen og viser andre at de har tatt klamydiatesten, sier Angell og Nysæther.