Skolen har opplevd nedgang i antall søkere på linjen – nå gjøres det grep

Vest-Lofoten videregående skole søker om midler til en 50 prosents rekrutteringsstilling til avdeling Restaurant- og matfag, som en konsekvens av at både tilbud og søkere svinner hen.