Statsforvalteren i Nordland fant flere avvik etter et tilsyn med Svolvær skole i fjor.

I en foreløpig rapport før jul ble det klart at de varslet flere mulige pålegg overfor Vågan kommune og Svolvær skole.

Får flere pålegg

Nå er den endelige rapporten fra tilsynet klar.

Der viser Statsforvalteren til at skolen ikke følger lovverket på alle områdene de har sett på.

- På tema skolemiljø er skolen i gang med en ny plan for det forebyggende arbeidet og skolensaktivitetsplikt. Ved tilsynstidspunktet var planen ikke behandlet og forankret i skolens rådsorganer, eller tatt i bruk av skolens personale. Dette har ført til flere avvik. På tema om tilpasset opplæring og tidlig innsats finner vi mange avvik og manglende systematisk arbeid. Kommunens leseplan er ikke tatt i bruk ved skolen.

I den foreløpige rapporten ble det vist til ti avvik, av totalt 16 konklusjoner. Skolen får både vite hva de følger opp på en god måte, og hva som bør rettes opp i. Etter at kommunen har uttalt seg i saken, er det gjort noen endringer i rapporten.

Et av påleggene som ble varslet, å sikre at plikten til å undersøke blir fulgt etter intensjonene i lovverket, er frafalt i den endelige rapporten. Konklusjonen er at rektor sikrer at denne plikten følges opp.

Det er nå formelt fattet vedtak med pålegg om retting av ni punkter.

Påleggene skal rettes umiddelbart, og kommunen har frist på seg til 31. mars med å redegjøre for at det har skjedd.

- Positiv utvikling

Rektor Ronnie Maas Pedersen sier skolen er fornøyd med rapporten og tilbakemeldingene fra Statsforvalteren.

- På bakgrunn av den midlertidige rapporten er det fjernet avvik, og justert en del tekst-delen. Generelt sett gir de oss gode tilbakemeldinger i tekst-delen, sier han og er klar på at de skal rette alle avvik innen fristen.

Han mener skolen er inne i god, positiv utvikling.

- Så er det tilbakemeldinger på ting som må forbedres. Vår hovedutfordring er å skape en felles forståelse blant våre 100 ansatte. Det tar tid, men vi ser at målrettet arbeid lønner seg. Det gjøres en utrolig god jobb ved Svolvær skole. Vi ser en positiv utvikling på nasjonale prøver og i elevundersøkelsen. Tall tilbake til 2018 viser blant annet at mobbing er halvert.

Maas Pedersen er også opptatt av å understreke at et avvik ikke nødvendigvis betyr at det er full krise.

- For utenforstående kan det kanskje oppleves rart at man er fornøyd med avvik, men i tekst-delen av rapporten og gjennom samtaler med Statsforvalteren er det sånn at de fleste avvikene er marginale - og der vi er på rett kurs.

Tilsynet blir ikke avsluttet for skolen og kommunen har vist til at påleggene er rettet.