Gå til sidens hovedinnhold

Skolen må prioriteres

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

Hvilke investeringer skal man prioritere å gjøre først i Vågan, og hvem må vente? Det må politikerne ta stilling til 14. desember når budsjettet for neste år skal vedtas – sammen med en plan for de neste tre årene.

Kommunedirektøren har levert sitt forslag til prioritering. Han legger opp til noen få, store investeringer, hvor de største er nytt rådhus i Svolvær og habiliteringsboliger. Men til syvende og sist blir det opp til kommunestyret å navigere i hva som skal prioriteres først og sist. Det er nok av prosjekter som kjemper om politikernes oppmerksomhet, så det er ingen enkel oppgave de står over for. Det er for tiden nok av investeringer i støpeskjeen, som engasjerer mange.

Av sakene som har vært mye omtalt er blant annet bassengstrukturen – hvor kommunens hovedbasseng i Svolvær nå er overmodent for utskiftning. Hvordan man skal løse kommunen bassengutfordringer var i valgkampen høsten 2019 en viktig sak, men så langt er man ikke kommet lenger enn at strukturen skal utredes videre i 2021. Et annet prosjekt som politikerne har vedtatt denne høsten, er bygging av ny storhall på Stranda Stadion. Så sent som i oktober ble det satt av fire millioner til å detaljprosjektere dette prosjektet. Parkeringhus i Svolvær er også et tilbud som stadig mangler, men er like aktuelt.

Og så er det Gimsøy Skole. Et skolebygg i svært dårlig forfatning. Manglende ventilasjon, fukt i krypkjeller, vanninntrenging rundt vinduer, råteskader på vinduer, mugg, og asbest i veggene, er bare noe av det som trekkes frem. At skolen nå likevel ikke ser ut til å få prioritet i neste års budsjett, har fått lærer og verneombud Børge Høyvik til å reagere.

I juli vedtok flertallet i kommunestyret å gå videre med et prosjekt til 54 millioner kroner, men Høyre krevde i etterkant lovlighetskontroll av vedtaket. De viste til for stor dimensjonering, uavklart økonomi og for dårlig involvering av kommunestyret. Saken ligger hos Fylkesmannen som nå har denne til vurdering, og inntil videre har ikke kommunen et gyldig vedtak å forholde seg til.

Gimsøy skole har ventet lojalt på sin tur, mens Svolvær, Sydalen og Kabelvåg etter tur har blitt prioritert. Det det verdt å lytte når verneombudet ved en skole sier så tydelig fra som det Høyvik nå har gjort om tingenes tilstand på skolen. Vi kan også skjønne om både elever, foresatte og lærere føler seg lurt dersom prosessen med deres nye skole nå trekker ut i langdrag.

Lofotposten skal ikke tre inn i rollen som bygningsingeniør, men det er da heller ikke behøvelig med ingeniørkompetanse for å se at denne bygningen ikke lenger er innenfor akseptabel standard. Og det har vel aldri blitt billigere av å vente med å bygge. Her er eksemplene mange, og man trenger ikke en gang forlate område oppvekst for å finne dem.

Posisjonen i Vågan står fast ved en desentralisert skolestruktur. Da må man også ha bygg som det er egnet å drive undervisning i. At Gimsøy skole har gått ut på dato er det neppe mange som vil være uenig i, og elevene og lærerne på Gimsøy fortjener at løftene de har fått nå holdes.

Kommentarer til denne saken