Skolene i Vestvågøy:-49 årsverk til spesialundervisning

I debatten rundt budsjettrevisjonen i Vestvågøy kommune ble realismen i å nedbemanne i skolesektoren et tema, og kommunalsjef Bianca Halvorsen måtte orientere politikerne.