Skoler produserer smittevernutstyr ved hjelp av 3D-printere

Ved Aust-Lofoten videregående skole i Svolvær tok man utfordringen om å bidra i kampen mot koronasmitte på strak arm.