- Vi trues med inndragning av spillemidler og vet ikke når skolen står ferdig

Vanskelig jobb: Leder i Kontrollutvalfget i Moskenes, Liv Monsen, beskrev kontrollarbeidet med utbyggingen av Sørvågen skole som vanskelig. Kommunen venter fortsatt på ferdigsttest for skolen som ble tatt i bruk i august 2012.foto: magnar johansen

Vanskelig jobb: Leder i Kontrollutvalfget i Moskenes, Liv Monsen, beskrev kontrollarbeidet med utbyggingen av Sørvågen skole som vanskelig. Kommunen venter fortsatt på ferdigsttest for skolen som ble tatt i bruk i august 2012.foto: magnar johansen

Av
Artikkelen er over 5 år gammel
DEL

Over to år etter at Sørvågen skole ble tatt i bruk etter ombygging, mangler det fortsatt ferdigattest for hele bygget. Både kommunerevisjonen og administrasjonen sliter dessuten med å få på plass et endelig byggeregnskap.
Dokumentasjonen av pengebruken må foreligge før kommunen får utbetalt 4,6 millioner kroner i tippemidler fra Nordland fylkeskommune, knyttet til basseng, flerbrukshallen og sosialt møterom. Kommunen har fått utbetalt 4,6 millioner. Fylkeskommunen ba i forrige uke på nytt om dokumentasjon for å utbetale tippemidlene.
– Vi må legge fram ferdigattest og godkjent regnskap for hver av de tre lokalene vi har søkt om. Nå er alt samlet i ett regnskap. Fylkeskommunen kjenner utfordringene våre. Nå spørs det om de tolker regelverket strengt eller mildt. I verste fall kan alt av tippemidler bli inndratt.
Det sa rådmannen da kommunestyret i forrige uke behandlet forvaltningsrapporten fra Kontrollutvalget om utbyggingen av skolen og byggingen av det nye rådhuset og helsesenteret på Reine.

SE BILDER FRA SØRVÅGEN SKOLE

– Vanskelig

Rapporten feller en hard dom over den økonomiske styringen av prosjektene. I kommunestyret trakk leder for kommunerevisjonen, Else-Annie Hansen, fram kjøp av konsulenttjenester som et eksempel. I avtalen med arkitekt Stein Hamre lød summen på 225.000 kroner. Regnskapet viste at arkitekten fikk utbetalt 526.000 kroner. Regelverket krever at kontrakter over 500.000 kroner skal kunngjøres i den nasjonale databasen Doffin.
– Vi har brukt mye tid på å samle dokumenter. Noe har vi bedt arkitekten framskaffe. Det viser at entreprenør hadde blankofullmakt til å bruke arkitekten til kontroll undervis i byggingen. Trolig hadde kommunen en byggekomite, men den fungerte neppe, sa Hansen.
Leder i Kontrollutvalget, Liv Monsen, fulgte opp.
– Det har vært meget vanskelig å finne dokumentasjon. Kommunen bør evaluere denne prosessen, mente Monsen.

– Lite bekvem

Mangel på ferdigattest og annen dokumentasjon gjør at kommunen heller ikke kan søke rentekompensasjon, som utgjør 3,4 millioner kroner. Ifølge ordfører Lillian Rasmussen gjenstår noen kontroller før endelig ferdigattest foreligger.
– Jeg håper den er på plass snart så vi kan søke kompensasjon, sa Rasmussen.
– Jeg føler meg lite bekvem med situasjonen. Jeg får stadig spørsmål om skolebygget ikke er ferdigstilt, men kan ikke svare på grunn av vi politikerne ikke får informasjon, sa Bjørn Hugo Bendiksen (Moskenes Fellesliste).
Han godtok ikke forklaringer om at byggeprosessen led under mangel på bemanning i nøkkelstillinger, blant annet hyppig utskiftning av rådmenn.
– Teknisk etat skulle følge opp byggeprosessen. Vedtok som ble fattet, ble sabotert. Av hvem vet jeg ikke. Kommunestyret ble ikke informert underveis i byggingen. Jeg er lei av å høre ustabil bemanning brukes som forklaring. Vi hadde rådmann i 70 prosent av tiden da byggingen foregikk. Når vi nå trues av inndragning av spillemidler og vi ikke vet når skolen står ferdig, føler jeg meg særdels ubekvem med situasjonen, sa Bendiksen.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken