Skolesaken i Vestvågøy: -Valgene vi gjør må basere seg på kvalitet og utnyttelse av ressurser

-Det er også et valg å ikke gjøre noe med skolestrukturen, men da må vi være enige om hvorfor, og hvilke konsekvenser det får.