Gå til sidens hovedinnhold

Forprosjektet til Lofotfiskets kulturarvsenter er fullfinansiert

Fiskeriminister Aspaker inn med penger

Artikkelen er over 6 år gammel

– Sett med mine øyne er SKREI fantastisk, og har alle muligheter til å bli et statlig prosjekt.

Det sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker til Lofotposten i forbindelse med at hun på vegne av nærings- og fiskeridepartementet bevilger 500.000 kroner til «SKREI - Lofotfiskets kulturarvsenter». Bevilgningen er ensbetydende med at forprosjektet er fullfinansiert til 5,1 millioner kroner, og at arbeidet kan videreføres.
– Prosjektet ble testet ut av den forrige regjeringen, men det er jeg som biter på og bidrar til at forprosjektet kommer i havn. Skreien og torsken er gjennom alle tider det viktigste som har skjedd Norge. Under Grunnlovsjubileet i fjor poengterte jeg at torsken har bygd Nidarosdomen og gjennom sine verdier løftet landet, sier hun.
– Er det grunnen til at du tror prosjektet blir statlig?
– Etter å ha studert visjon og mål, ser jeg for meg et spennende senter hvor vi både skuer bakover i våre fiskerier og ser fremover. Her er plass til reiseliv og utdanning, og nye generasjoner får en unik mulighet til å sette seg inn i fremtida. Slik prosjektet fremstår, har det alle muligheter til å få en statlig forankring, sier hun.


– Hva betyr det at senteret bygges i Kabelvåg?
– Lofoten er allerede en hotspot hvor fiskeriene alltid har stått sterkt. Det er et område som folk utenfra trakter etter – pluss at vi får gjenbesøk. Lofoten er en fantastisk merkevare, legger fiskeriministeren til.
Forskjellen på et statlig og regionalt prosjekt er stor; førstnevnte status innebærer at staten betaler 85 prosent av investering og drift, mens en regional forankring innebærer et statlig bidrag på maksimalt 33 prosent av totalkostnadene.

– Vil du følge SKREI videre opp?
– Jeg forventer at de som arbeider med det flotte prosjektet, nå kvalitetssikrer det og sørger for nødvendig fremdrift, sier hun.
Prosjektkoordinator i Museum Nord som er prosjekteier, Audun Aanes, var den som søkte om den halve millionen. Han er lettet over de uttalelser statsråden kommer med til Lofotposten.
– Det er et fantastisk viktig signal når staten engasjerer seg. Fra den forsiktige starten i 2008, ser vi nå en mulighet til å realisere SKREI tidligst i 2018.
– Hva skjer nå?
– Vi skal få organisasjonen på plass. Konsulentkorpset er der allerede, og vi har delt prosjektet inn i bolker for faglig innhold, bygg og anlegg, samt produkt og marked, sier Audun Aanes.
Da nåværende region- og kommunalminister Jan Tore Sanner besøkte Storvågan under valgkampen i 2013 og fikk presentert planene, sa han i et intervju med Lofotposten:
– Sammensetningen, innholdet – gjør dette til et genialt prosjekt.


Ordfører Eivind Holst i Vågan mener også at SKREI må opp på et statlig nivå.
– Nordland Fylkeskommune og Vågan kommune har sørget for en bra finansiell start. Når forprosjektet er avsluttet, skal vi ha et nasjonalt anlegg som temaet og historien fortjener. At 70 prosent av alt kommersielt fiske i landet knyttes til Lofoten og Vestfjorden, understreker at det er naturlig å bygge et anlegg i våre områder, sier Holst.

Kommentarer til denne saken