Slutt på fritt fiske for de minste

SJARK: Den minste kystflåten får ikke fritt fiske i 2015. Foto: Kai Nikolaisen

SJARK: Den minste kystflåten får ikke fritt fiske i 2015. Foto: Kai Nikolaisen Foto:

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

Torskekvotene for neste år er nå fastsatt. Alle får litt mindre kvote. Den største endringen er for den minste flåten som ikke lengre får fritt fiske.

DEL

Fiskeridirektoratets har nå fastsatt forskriftene for neste års torskekvoter. Totalkvoten er satt til 414. 920 tonn torsk og det er ti prosent mindre enn årets kvote.

Ikke fritt fiske

Derfor var det ventet at det ville bli reduserte fartøykvoter i 2015 sammenlignet med 2014.
Når 2014 startet hadde kystflåten under 11 meter fritt fiske etter torsk. Det får de ikke i 2015. Garantert kvote til fartøy med største lengde under 11 meter er satt til 70,4 tonn. Det er en relativt dramatisk overgang fra det frie fisket i 2014.
De andre fartøygruppene får mindre kvotereduksjoner.

HER FINNER DU KVOTEOVERSIKTEN

Ferskfiskordning

Ferskfiskordningene videreføres også til neste år. Fra og med 6. april kan fartøy levere inntil 20 prosent fersk torsk regnet av samlet fangst per uke. Fra og med 29. juni økes bonusen til 30 prosent. Det er ikke tillatt med bifangst utover de fastsatte kvotene.
Kysttorskvernet videreføres som i 2014. Det betyr at Henniningsværboksen stenges for fartøy over 11 meter i første halvår. Fiskeridirektøren kan åpne feltet hvis andelen av skrei er tilstrekkelig høy. Henningsværboksen ble åpnet en periode i 2014.

Samfiske

Samfiskeordingen for fartøy under 11 meter videreføres. Det stilles krav til levert minimumskvantum i 2014 for å delta i denne ordningen.
Hysekvoten er også fastsatt. Fartøy under 15 meter kan ha inntil 25 prosent bifangst med hyse fra og med 7. september. Bifangsten regnes ut fra samlet fangst på ukebasis.
Det blir lagt opp til et fritt seifiske fra årsskiftet.

Mer blåkveite

Blåkveitekvotene blir litt høyere i 2015 enn hva tilfellet v ar i 2014.
Fartøyer inntil 14 meter får en kvote på 15,0 tonn
For fartøy mellom 14 – 19,99 meter er kvoten fastsatt til 17,5 tonn.
Fartøyer mellom 20 – 27,99 meter største lengde kan fiske 20,0 tonn blåkveite til neste år.

Artikkeltags