Skreitoktet er avsluttet: - Betydelig mindre enn forventet

Etter årets skreitokt er over konkluderer havforskerne med at årets skreiinnsig er lavere enn i fjor, og betydelig lavere enn det som var forventet.