Konsernet med base i Skrova feiret i helga 70 år med en større markering på Thon Hotel Lofoten og Lofoten kulturhus.

Selskapet er en betydelig leverandør av oppdrettslaks, samt annen sjømat og er en hjørnesteinsbedrift i øysamfunnet.

– I forbindelse med Ellingsen Seafoods 70-årsjubileum sist lørdag, hadde vi æren av å overrekke tre medaljer for lang og tro tjeneste, forteller administrerende direktør Line Ellingsen.

Minst ansatt i 30 år

Hederen gikk til tre medarbeidere med lang fartstid i bedriften:

  • Tove Regine Pedersen som har vært ansatt siden 1986
  • Trond Harald Eriksen, ansatt siden 1985
  • Asbjørn Jarl Eriksen, ansatt siden 1986

Medaljen for lang og tro tjeneste deles ut av Det Kongelige Selskap for Norges Vel for å synliggjøre og verdsette innsats i arbeidslivet.

For å kunne bli tildelt medaljen i sølv må man være ansatt sammenhengende minst 30 år hos samme arbeidsgiver.

– Medaljen for lang og tro tjeneste er en unik utmerkelse med lange tradisjoner, og er tildelt helt siden 1888, heter det på nettsidene til Det Kongelige selskap for Norges Vel.

Medaljen er blant de eldste medaljene som fortsatt brukes i Norge og det er arbeidsgiver som søker om tildeling for sine ansatte.

– Medaljen produseres av Det Norske Myntverket på Kongsberg med like stor presisjon som Nobels fredsprismedalje og andre verdifulle samlemynter. Det ligger fortsatt mye håndarbeid bak det ferdige produktet, opplyser Det Kongelige Selskap for Norges vel videre.

Stolt arbeidsgiver

I kriteriene heter det blant annet også at arbeidstakerens tjenesteforhold hele tiden må ha vært uklanderlig.

– Det er med stolthet vi i forbindelse med 70-årsjubileet kunne dele ut tre slike medaljer, slår Line Ellingsen om helgas markering under jubileet for bedriften.