Skrova er et velfungerende øysamfunn utenfor  Svolvær, med fergeanløp og daglig anløp av hurtigbåt. Det bor ca 200 fastboende her, og på de siste fire årene har det kommet mange nye tilflyttere til øya. I tillegg til hjørnesteinsbedriften Ellingsen Seafood har vi barnehage og barne- og ungdomsskole hvor det om to år vil være 26 elever, i mot 11 for fire år siden.

Skrova har investert i, og jobbet målrettet med næringsutvikling, opplevelser, og kulturarrangementer som har gitt oss resultater i flere bedriftsetableringer og besøkende, - og et rykte som også har nådd utenfor landegrensene som det nye “place to be” i Lofoten.


Vi ser en sterkt økende interesse for øya vår, vi har tilflytting, og vi har mange muligheter for å utvikle Skrova med enda flere tilbud og arbeidsplasser.

Utfordringen er ikke lengre å friste folk til Skrova, - men hvordan vi skal få fraktet dem hit.

Forslaget til ruteendring for Nordlandsekspressen og fergen Svolvær/Skrova er uakseptabel for næringsliv og befolkning i Skrova. Ingen anløp av hurtigbåt i ukene på vinterruten, og på sommerruten er vi i Bodø først seint på ettermiddagen. ­– Hva har vi der å gjøre når arbeidstiden er over?

Løsningen fylkesrådet tilbyr er reise via Svolvær med ferge, og videre med fly til Bodø for å rekke møter og ærender i fylkeshovedstaden, - såfremt det er plass på flyet vel og merke. Og som om ikke det var nok så fjernes den eneste kveldsfergen vi har fra Skrova, hvor vi egentlig skulle hatt en ekstra tur for å kunne pendle og benytte fritidstilbudene i kommunen.

Løsningen fylkesrådet ønsker er å sette Skrova, og Lofoten tilbake og er i realiteten et forslag til hinder for vekst og utvikling.

Skrova, Vågan og Lofoten står i fare for å bli fratatt en fundamental viktig helårsrute for både lokalbefolkningen og næringslivet. Ifølge fylkesråden for samferdsel vil kutt i vinterrute og ekstratur på sommeren bli dyrere en dagens helårsdrift. Dette forventes tatt inn på billettinntektene. Vi mener forventningen til billettsalg er i overkant optimistisk og mener det er uhørt at fylkeskommunen skal drives som en reiselivsaktør, som ensidig satser på sommerturisme og ikke tar hensyn til befolkningen som bor i fylket., eller økningen av vinterturismen i hele regionen.

- Er våre fylkespolitikere enig i at forslaget  bidrar til vekst og utvikling som det står i fremleggingen? Vi i turistnæringsnettverket Visit Skrova kjemper for at et innovativt og livskraftig Skrova skal kunne forsette den positive utviklingen vi er inne i, og ber om at fylkestinget i Svolvær stemmer for utvikling, - også i Lofoten!

Les også: Slik slår det nye samferdselskartet ut for Lofoten

Visit Skrova

Skrova Rorbuer

Anne Marie fisk

Skrova Kayak Adventure

Malebarisk Grafisk design

Retro Bakeri Skrova

Skrovabrygga

Fotobrygga

360 Nord/Skrova Fyr

Wild Seas

Skrova Outdoor Photo Spot (SOPS)

Galleri Skrova

Aasjordbruket

Lofoten Apartments

Skrova 24 hrs Laundry

Skrova Kitegathering

Skrova Buldre- og klatrepark

Oljetanken

Ellingsen Seafood

Lofoten Suiter

Skrovas Minste Hus
8320 Skrova

Uraveien Sjøhus

Skrova Statsbuer

Aqvavitbua og turistfiske

Skipsekspedisjonen     

Arthurbua     

Utheimbua

Atelier Casa Blanca

Kan:skje, Liz Rekve

Made by Skrova SA