Martin Otterbeck, leder av Skrova Outdoor Photo Spot (SOPS), har sendt en søknad til Vågan kommune.

Søknaden er for tildeling av næringsutviklerstipend på 15.000 kroner.

Det søkes om 15.000 kroner fra Vågan kommune. Pengene er tenkt brukt til markedsføring og renovering av informasjonssiden samt til brosjyrer og annen informasjon til gjester i Skrova.

Poenget med å utvide markedsføringsbiten er å få flere besøkende og flere som ønsker å benytte Skrova aktivt.

– Dette er en del av fellesstrategien for Ny giv Skrova 2016, skriver Otterbeck i søknaden.

I 2016 har SOPS planer om å øke aktiviteten.