Truet med å anmelde polsk reiselivsaktør, nå er bygget godkjent

Etter trusler om anmeldelse, gebyr og døgnmulkt har nå reiselivsaktøren i Skrova fått godkjent bygget.