– Skulle jeg valgt mellom sosial ulempe og medisinsk risiko, så vet jeg hva jeg hadde valgt

Rektor ved Aust-Lofoten videregående skole, Hugo Bjørnstad har bestemt at stolene fra skolens fellesareal; kantinen, fjernes av smittevernhensyn.