LO kommune består av flere forbund, blant annet Fagforbundet. Forhandlingene med Kommunenes sentralforbund (KS) har foreløpig ikke ført fram. LO forhandler sammen med Unio, YS og Akademikerne. Forhandlingene brøt sammen 29. april og kommuneoppgjøret gikk da til mekling.

- Det er i særdeleshet de med lavere lønninger som merker at dagligvarer, strøm, boliglån og drivstoff har blitt dyrere i det siste. Vi krever reallønnsøkning, og det betyr at vi må ha en fordeling av lønnspotten som ikke bidrar til større forskjeller mellom kommuneansatte sier Fagforbundets leder Mette Nord i ei pressemelding.

Fagforbundet har varslet at om det ikke blir en løsning før meklingsfristen går ut mandag klokka 24.00, går medlemmer flere steder i landet ut i streik tirsdag.

I Lofoten er det varslet at 43 medlemmer i Vågan er tatt ut til en mulig streik.

I denne første fasen er det medlemmer som arbeider i administrasjon, tekniske tjenester og renhold som tas ut.

Totalt har LO kommune varslet at de tar ut 8.973 medlemmer.

Unio: 528 medlemmer

YS-kommune: 427

– KS har forsøkt å balansere høye og sprikende krav fra arbeidstakernes organisasjoner innenfor en økonomisk bærekraftig ramme. En løsning må ta hensyn både til konkurranseutsatt næringsliv, kommunenes økonomi og kommunenes behov for arbeidskraft, sier KS' arbeidslivsdirektør Tor Arne Gangsø i ei pressemelding hvor han understreker at målet er at kommunene skal kunne rekruttere, mobilisere og beholde kompetente ansatte, slik at de kan fortsette å tilby innbyggerne gode tjenester.