Per 17. september er 90,3 prosent av innbyggerne i Norge over 18 år vaksinert med 1. dose av vaksine mot korona. Hele 82,3 prosent har også fått dose 2.

I Lofoten ligger vi fortsatt noe bak landsgjennomsnittet.

Klart høyest er oppslutningen på Røst hvor 94 prosent har tatt første vaksinedose, mens oppslutningen er lavest på Værøy hvor bare 84 prosent har tatt vaksine.

For 2. dose er det også Røst som er kommet lengst med 84,2 prosent av innbyggerne. Også Vestvågøy og Flakstad er kommet over 80 prosent. Vågan ligger så langt prosentmessig dårligst an, med bare 74,4 prosent som har tatt vaksinedose 2.

Kommune Dose 1 i prosent Dose 2 i prosent
Røst 94 84,2
Vestvågøy 89,1 80,3
Flakstad 87.4 80,3
Moskenes 86.3 77.9
Vågan 86.1 74,4
Værøy 84 78,1

Tabellen viser prosentvis oppslutning blant innbyggere over 18 år, per 17. september.Forrige uke uttalte kommuneoverlege Jan Håkon Juul i Vågan at han var skuffet over at ikke flere i Vågan hadde meldt seg til vaksinering.

- At flere her velger å utsette eller la være å ta dose to fordi man kan risikere bivirkninger, er rett og slett tragisk, uttalte Juul.

Fredag meldte regjeringen at de ikke har satt en dato for neste steg i gjenåpning av landet, men varslet nedjustering av TISK-strategien fra 27. september. TISK står for testing, isolasjon, smittesporing og karantene, og i praksis vil det bety at færre skal i karantene, og at kommunene i mindre grad skal drive med smittesporing.

Kommunene ble også oppfordret til å gjøre det de kan for å få unnagjort koronavaksineringen innen uke 40, før influensavaksinen kommer. Det vil si seinest uka høstferien for skolene i Lofoten avvikles, i starten av oktober.