Gå til sidens hovedinnhold

Slik oppsummerer Vest-Lofoten Næringsforening året

Artikkelen er over 1 år gammel

Et travelt år går mot slutt. Det gjelder både for Vest-Lofoten Næringsforening og for næringslivet generelt i vår region.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Neppe noen gang tidligere har byggeaktiviteten vært større enn i år. Det bygges nye boliger med variert størrelse og utsende, fritidsboliger og hytter etableres en rekke steder, flere bedrifter har etablert nye forretnings- og produksjonslokaler, veger og kommunal infrastruktur (vann, avløp mv) utbedres, og ikke minst, nye Vest-Lofoten videregående skole er ferdig, med en investering på over en halv milliard kroner alene.

I tillegg er det nå vedtatt å bygge ny idrettshall i tilknytning til skolen.

Dette vil styrke utdanningsmiljøet ytterligere, og legge et ennå bedre grunnlag for rekruttering av ungdom og arbeidskraft til arbeidslivet i vår region.

Fiskerinæringen går også svært bra for tiden. Flere nybygde fiskefartøy er tilført regionen i løpet av året og flere av fiskeindustribedriftene har foretatt utbygging og opprusting av sine produksjonsanlegg for mange hundre millioner.

Det er også en stor investeringslyst og optimisme i reiselivsnæringen, og med planlagte investeringer i ny E10 og muligens også ny flyplass, kan denne næringen stå overfor betydelige nye muligheter, men også utfordringer, i årene som kommer.

Rekruttering av kompetent arbeidskraft er en utfordring for flere av våre næringer. Det er en felles utfordring å rekruttere og beholde ungdom i Vest-Lofoten. Her må både næringsliv og offentlig sektor (kommunene, sykehus, statlig virksomhet) samarbeide for å markedsføre alle positive muligheter i regionen. Vest-Lofoten Næringsforening har her en viktig samordningsrolle, og bidrar både til å sette problemstillingen på dagsordenen og med å finne best mulig løsninger i samarbeid med ulike aktører.

I løpet av året har mye av Næringsforeningens fokus vært rettet mot å få en felles næringsforening i Vest-Lofoten opp å gå. Det er i tillegg til et felles styre etablert fiskeriutvalg, reiselivsråd og handelsråd.

Totalt er nå over tretti næringslivsledere fra hele regionen engasjert i styre eller råd, og har sagt seg villig til å gjøre en frivillig jobb for utvikling av felleskap og næringsliv i Vest-Lofoten! Det synes jeg vi skal være rimelig stolt av, og til sammen utgjør dette en betydelig ressurs og styrke for videreutvikling av Næringsforeningen spesielt, men også for næringsliv og samfunnsliv i Vest - Lofoten generelt.

Arbeidet med rekruttering av ny daglig leder har også tatt relativt mye tid, men som dere vil være kjent med er Sten Roger Sandnes tilsatt som daglig leder i Vest-Lofoten Næringsforening. I starten rettes det mye fokus mot medlemsverving, ajourhold av hjemmeside og informasjon på vår facebookside.

Næringsforeningen har vært sterkt engasjert i oppfølging av arbeidet med å hindre nedlegging sentrale fagutdanninger ved Vest-Lofoten videregående skole, blant annet fiske og fangst. Så langt ser det ut som om vi og alle gode støttespillere når frem med argumentasjonen, slik at dette viktige utdanningstilbudet i regionen blir opprettholdt. Men "slaget" er ikke over. Nye kuttforslag ligger klar i fylkeskommunen, og beredskapen må kontinuerlig være på plass.

Her viser igjen Næringsforeningens slagord

"Sammen er vi sterke" sin berettigelse.

Det samme gjelder også overfor viktige samferdselstiltak som Ny E10 og ny/større flyplass.

Her arbeider Vest-Lofoten Næringsforening aktivt for at Lofoten opptrer samlet både overfor Avinor, Statens Vegvesen og politiske myndigheter. Det er hyggelig å konstatere at næringslivet i Vågan også støtter utbygging på Leknes, dersom det blir anbefalingen fra Avinor.

Uten felles opptreden og felles standpunkter er det lett for at andre regioner og områder blir prioritert med både bevilgninger og vedtak foran Lofoten. Dette blir et svært viktig arbeid også i kommende år.

Avslutningsvis ser vi frem til en blomstrende julehandel, og oppfordrer enhver til å benytte alle gode tilbud hos våre medlemmer.

Vi vil også benytte anledningen til å ønske dere en riktig god jul og fremgangsrikt nytt år.

Kommentarer til denne saken