Kroken har svart grundig på bestemoras skriftlige hjertesukk, og her kan du lese orfdførerens svar:

Takk for engasjement og oppfordring.

De politiske føringer og vedtak som er gjort i Flakstad er tydelige. Det er satt en målsetting om at skolen skal være på plass høsten 2022. Det viste seg imidlertid at det ble det engasjert en prosessleder som hadde plan hvor skolen skulle stå innflyttingsklar jan 2024. Dette gikk ikke politisk nivå med på og har derfor tatt grep. Det lyses derfor ut, i dag faktisk, nytt anbud for prosessleder hvor målet er ferdigstillelse av skole høsten 2022.

Vi har tro og håp om at det skal lykkes. Så er det riktig at Sp har som motto å skape liv i distriktene. Det er akkurat det vi nå jobber for, gjennom å bidra til at vi får en ny skole som økonomisk gir et bærekraftig budsjett over tid. De tidligere forslagene har vist seg å være alt for kostbare og ville gitt store konsekvenser når pengene senere skulle hentes inn fra andre områder (for eksempel sykehjem, hjemmetjeneste el.). Det var for øvrig ett enstemmig kommunestyre som vedtok at tidligere forslag til skoleløsning var for kostbar.

Den skoleløsningen som tidligere ordfører og kommunestyre jobbet for å få gjennomført ville tidligst kunne vært gjennomført 2021. Dette etter mange år med flertall i kommunestyret hvor de kunnevalgt å starte på det tidspunkt de selv ønsket. Planene var imidlertid ikke klare eller gjennomførbare. Slike planer tar tid og det er mye som henger sammen. For å skape gode liv i distriktene må det være både mulig å finne bolig, jobb, skole, fritidsaktiviteter og helsetilbud. Kommunestyret jobber godt med dette og flere positive saker er i gang.