I tillegg kommer ladepunktene som tilbys av overnattingssteder, men som ikke er tilgjeneglig for alle. De er derfor ikke med på dette kartet.

Elbilforeningen har Lofoten som ett av sine seks turforslag for Nord-Norge, og foreningen sier dette om lademulighetene langs Nasjonale turistveier:

- Avstandene mellom ladestasjoner på Nasjonale turistveger varierer, men med en grei rekkevidde på elbilen vil du kunne ta de fleste turene problemfritt.

Her kan du lade i Lofoten i sommer

Denne turistmagneten får ladehenger i sommer

Når det gjelder lading fra ordinær stikkontakt, er Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap nå svært tydelig på at det kan være brannfarlig, og de sier dette:

Paragraf 16 i forskrift om elektriske lavspenningsanlegg har krav om at anlegget skal være egnet til forutsatt bruk. Lading fra en vanlig jordet kontakt uten strømbegrensning på 10A eller jordfeilbryter type B tilfredsstiller ikke dette kravet fordi kontakten ikke er ment for denne typen belastning over tid (varmgang) og fordi bilens ladesystem kan hindre en vanlig jordfeilbryter i å fungere (maskerer likestrøm). At et lynnedslag i nærheten også kan svi av bilens elektronikk og batterier, hvis det ikke er installert overspenningsvern, er heller ikke i tråd med kravene i §16.