Det eksisterende servicebygget på Brunstranda skal rives, og erstattes av et nytt bygg på samme tomt.

Konkurransen om nytt servicebygg og tilhørende utomhusanlegg ble kunngjort på Doffin database for offentlige innkjøp. Nasjonale turistveger, som er underlagt Statens vegvesen, har nå gitt oppdraget til Studio Vatn & Jørgen Tandberg Arkitektur.

- Det nye servicebygget skal bestå av toaletter, teknisk rom og varmestue. De tre toalettene består av to unisex-toaletter og ett HC-toalett med stellebord. Varmestuen skal gi ly og utsikt mot storhavet, opplyses det via en pressemelding.

I tilknytning til servicebygget skal det være sykkelparkering og molok for avfallshåndtering. Servicebygget skal tilpasses krav til universell utforming.

- Utomhusanlegget skal utbedres med en møbleringssone på nedsiden av toalettbygget. Dette arealet bindes sammen med toalettbygget og parkeringsplassen med en universelt utformet sti. Oppholdsarealer opparbeides med gressarmeringsstein og møbleres. Oppdraget vil også omfatte utbedring av dagens trafikale arealer.

Etter planen skal det nye servicebygget ferdigstilles før 2022 er omme.