Gå til sidens hovedinnhold

Slik skal turistfiskereglene strammes inn

Fiskeridirektoratet melder at det blir endringer i regelverket for utførsel av fisk og fiskevarer fra Norge fra 1. januar 2021. Kvoten blir redusert, og en person kan kun ta med fisk ut av landet av landet to ganger i løpet av ett år.

Fra årskiftet blir reglene rundt turistfiske strammet inn.

Den viktigste endringen er at det kun blir lovlig å ta med seg egenfanget fisk og fiskevarer ut av landet hvis en har fisket og oppholdt seg hos en bedrift som er registrert for turistfiske hos Fiskeridirektoratet.

Turistfiskebedrifter som er registrert hos Fiskeridirektoratet skal rapportere gjestene sine fangster.

Kvoten for hvor mye fisk eller fiskevarer en kan ta med ut av landet blir redusert til 18 kilo fisk eller fiskevarer. Den er i dag 20 kilo hvis turistfiskebedriften er registrert, og ti kilo fra eget fiske eller dersom bedriften ikke er registrert hos Fiskeridirektoratet.

– Fra årsskiftet blir det kun tillatt å ta med kvoten maksimalt to ganger i løpet av ett kalenderår. Dette er ei stor innstramming i forhold til dagens regelverk der det er tillatt med utførsel en gang i uka. Ferdiglagde fiskeprodukt og fiskefilet vil også inngå i denne kvoten, opplyser divisjonsdirektør i Tolletaten, Ivar Sletten.

– Fisk eller fiskevarer som er kjøpt i Norge er ikke omfatta av kvoten for utførsel viss det kan dokumenteres at fisken eller fiskevarene er kjøpt fra registrert næringsdrivende. Fisk som er fisket fra merkeregistrert fartøy og overtatt fra fartøyeieren, og dette kan dokumenteres ved framvisning av sluttseddel, er heller ikke omfatta av utførselskvoten, sier direktør Aksel Eikemo i ressursavdelinga i Fiskeridirektoratet i en pressemelding.

Ved brudd på utførselsregelverket kan all fisk/fiskevarer som blir forsøkt tatt ut av landet beslaglegges , hvis det ikke kan dokumenteres at den er kjøpt lovlig i Norge. Verdigrensa er maksimalt 5 000 kroner for å utføre varer, uten at en må deklarere til Tolletaten ved grensepassering.

Kommentarer til denne saken