De er nå tilskrevet av Vestvågøy kommune om endringen, som gjelder for salg, men ikke for skjenking. Det betyr at skjenkestedene fortsatt må søke om fornyet bevilling.

I brevet fra Vestvågøy kommune heter det:

"I 2015 bestemte Regjeringen at kommunene selv kan avgjøre om salgs- og skjenkebevillinger skal søkes hvert 4. år, eller videreføres uten ny søknad. Jfr. Alkoholloven § 1-6, og Rusmiddelpolitisk handlingsplan. Det ble i kommunestyret 23.06.2020 bestemt at salgsbevillinger i Vestvågøy kan videreføres for fire nye år uten ny søknad.

Dvs at dere ikke behøver å søke om ny bevilling innen 30.09.2020.

Bevillingen gjelder nå t.o.m. 30.09.2024.

Alle endringer i fht bevillingen må fremdeles fortløpende innmeldes til kommunen uten ugrunnet opphold."