Fagforbundet Vågan har fått henvendelser fra medlemmer som føler at det ikke blir riktig det som skjer nå med at skolene tar tidlig juleferie.

Der assistenter og fagarbeidere står igjen og må ta over elevene.

I tillegg åpner de opp for elever fra 1 til 4 som ikke har SFO tilbud kan komme ved særskilt behov.

Noen av fagarbeidere føler at dette ikke blir riktig, da dem på lik linje med lærerne er redde for å bli syke lik før jul.

Skolen sier de stenger pga personal mangel, men SFO ansatte har også slitt med at det har vært mye fravær der. (Tenker dem er like slitne der.)

Planleggings dagen går nå ut, og de får full vanlig dag.

Også andre ansatte er slitene og føler stor frustrasjon i arbeidsdagen.

Er ikke alle like viktige?

Lofotposten setter søkelys på slitene lærere for å få frem hvor slitene ansatte er etter en krevende høst med stort sykefravær osv.

Jeg skjønner godt at også lærere blir sliten, jeg sier ikke at jeg ikke har forståelse for det, men hva med alle andre ansatte i forskjellige yrkesgrupper som står ovenfor de samme problemene.

· Hva med fagarbeidere og assistenter på samme skoler, har ikke de samme engstelse for sykdommen. Det er jo de som overtar barna når lærerne drar.

· Hva med alle forskjellige ansatte i SFO og barnehager osv.

· Hva med alle i helsesektoren som ennå ikke ha kunnet ta ut den årlige ferien de har krav på.

· Hva med renholderne, driftsteknikerne alle de ande 100 yrkesgruppene vi har i Vågan kommune. Alle har nok en tøff hverdag i den situasjon landet er kommet i.

Fagforbundet Vågan er bekymret for det trykket menge av våre medlemmer står i daglig. Vi ber om at ledelsen gjør så godt de kan for å gi støtte og følge opp alle ansatte.