Smitteoppsporingsteamet: -Vi må vite hvor nær de var hverandre, hvor lenge, og om det var innendørs eller utendørs

Når det foreligger en positiv koronatest, er det denne gruppa som begynner på den møysommelige jobben med å kartlegge personens bevegelser opptil ei uke bakover i tid.