Snakket med en UNN-lege på telefon i det siste? Da kan du forvente en slik faktura

Etter nyttår tar alle landets sykehus betalt for telefonkonsultasjoner. Bakgrunnen er et ønske om mer effektiv ressursbruk.