For tre dager siden var banksjefen(e) ute og forsikret Lofotens innbyggere om at dette skal vi komme oss igjennom, sammen, i sann norsk dugnadsånd skal vi stå skulder i skulder i solidaritet med hverandre, vi skal bistå, vi skal være behjelpelig, banken er her for deg ... Og det er vel og bra, mange sliter i disse dager, bedrifter og private, men før ord blir til handling er det bare ... luft.

Nå var det vel delvis ventet at renta skulle settes ned mer enn 0,5 % ganske kjapt og fredag kom et rekordkutt på 0,75 % som bringer styringsrenta ned på usle 0,25 %. Nå er dette riktignok ikke noe du kan forvente på boliglånet ditt, men SNN sitt kutt burde nå samlet være på rundt 1 % inklusive det de allerede har lovet på 0,35 %

Det jeg ikke forstår og som provoserer meg en smule som kunde av SNN er informasjonen som ligger på deres hjemmesider.

«Renteendringene trer i kraft 23. mars for nye kunder og 4. mai for eksisterende kunder.»

Hvorfor skal du straffes for å være en lojal kunde og vente halvannen måned? Er banken klar over at dette er i strid med finansavtaleloven §49, punkt 3 som sier: «Ved fastsetting av rentesats, gebyrer og andre kredittkostnader skal det ikke skje urimelig forskjellsbehandling mellom kredittgiverens kunder»?

Vel, denne forskjellen mellom nye og eksisterende kunder er klart urimelig og renten burde derfor settes ned for begge kundegrupper samtidig.

Og hvis banken nå svarer, jammen det er dessverre 6 ukers varslingsplikt før vi kan endre renta på lånet ditt så er det bare tull. Det gjelder bare i kundes disfavør, altså når renta går opp, IKKE når den går ned, da kan de gjøre det mer eller mindre umiddelbart ref finansavtaleloven §50, punkt 3.

Avdragsfrihet er vel og bra, det hjelper folk i en presset økonomisk situasjon, men det er ingen grunn til at du ikke skal forlange at de setter ned renta på lånet ditt samtidig, hvis ikke finnes det andre banker som nok vil tilby en god rente til nye kunder...

Og med det tar jeg helg med mr Jim Beam og håper SNN også blir med på dugnaden.