Mannen som ble tatt av skredet er medlem av Vesterålen Turlag

Mannen som ble tatt av skredet ved Trollfjordhytta søndag er medlem av styret til Vesterålen Turlag.