Søker om 30-grense

Rektor ved Eltoft Montessoriskole, Frank Robert Svendsen.

Rektor ved Eltoft Montessoriskole, Frank Robert Svendsen.

Eltoft Montessoriskole søker Vestvågøy kommune om bistand til å få satt ned fartgrensa på fylkesveien forbi skolen.

DEL

- Vi har 60 elever og 14 ansatte. Vi ligger ved bygdene Steinfjorden, Tangstad og Unstad. Området har stor tilstrømning av turister sommer som vinter, grunnet surfe muligheter samt vill og vakker natur. En del av våre elever må krysse veien morgen og ettermiddag, i tillegg har skolen årevis tradisjon på å gå morgentur. Vi går da fra skolen, krysser veien og går til skolens nærmiljøanlegg. Hver fredag kommer barnehagens unger gående ned til oss, for å bruke gymsalen, skriver rektor Frank Robert Svendsen i et brev til Vestvågøy kommune.

Han anfører at kryssing av veien oppleves som svært farlig, da det er gangfelt, samt at det er uoversiktlig og med fartsgrense på 50km/t.

- Fra skolen mot Liland/Bøstad er det en uoversiktlig sving, mot Unstad går det nedoverbakke, slik at sikten fra krysspunktene ved skolen er svært kort. Det er ønskelig at det vurderes gangfelt på begge sider, ned mot skoleplassen. Skolen søker om at fartsgrensen blir satt ned til 30km/t, samt at det vurderes ett til to gangfelt, og bedre belysning av krysspunktene, skriver rektor.

Fagansvarlig for kommunale veier i Vestvågøy kommune, Odd Eskil Andersen, svarer Eltoft Montessoriskole følgende i sitt svarbrev:

"Ettersom vegen er en fylkesveg, har ikke kommunen myndighet til å vedta hastighet eller anlegge fotgjengerovergang. Nordland Fylkeskommune må kontaktes her, og er rette myndighet til å gjøre eventuelle tiltak."

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken