Søker om over 200 000 kroner i støtte til nytt filmselskap i Lofoten

I desember ble det klart at WeggeFilms, Nordland Film og Invenio slår seg sammen til nye Lofoten Film Collective AS. Nå søker det nye selskapet om 213 500 kroner i støtte fra Vågan næringsfond.