Gå til sidens hovedinnhold

- Solcellepaneler på næringsbygg i Leknes kan gi oss to millioner kilowatt!

Det er 20.000 uutnyttede kvadratmetere på takene til de større næringsbyggene i Leknes. Der kunne det vært montert solcellepaneler.

Disse fire videregående-elevene har løftet blikket fra læreboka, og sett på hvilke konkrete muligheter som finnes for å gjøre hjemkommunen grønnere.

Denne uka holdt de en presentasjon der de fortalte faglærer Hilmar Sivertsen og rektor Kim Unstad om det de hadde funnet. Også Lofotrådets leder, og ordfører i Vestvågøy Remi Solberg skulle vært til stede, men han ble dessverre forhindret.

Talen som var tiltenkt han, finner du som en video her, og den er det Ella Åland som fremfører.

Elevene Amalie Walle, Hauk Halvorsen, Guro Hanssen og Ella Åland hadde tatt for seg bruk av solcellepaneler, og de hadde også drøftet dett opp mot ulike faktorer som etterspørsel etter ren kraft, prisen på solcellepaneler, nedbetalingstid og hvordan energien best kunne utnyttes. Soltid i forhold til Oslo-området ble drøftet, og tilhørerne fikk også vite litt om temperaturens betydning, og her viser det seg faktisk at vår til dels lave temperatur er gunstig.

Tilhørerne fikk også en innføring i hydrogengass som energibærer, og det ble også påpekt at for Nordland er fremstilling av hydrogengass ei vekstnæring som nå får positive ringvirkninger i fylket.

Her ble det trukket paralleller til Tysklands satsing på hydrogengass, og elevene var også en tur innom bruk av hydrogengass på ferger og tog.

Sluttappellen fra Ella Åland var adressert til ordføreren og Lofotrådet, med en klar oppfordring til handling.

Kommentarer til denne saken