Tall fra Norges sjømatråd viser at Norge eksporterte sjømat for 11,2 milliarder kroner i oktober. Det er en økning på 636 millioner kroner, eller 6 prosent, sammenlignet med oktober i fjor. Hittil i år ligger eksportverdien hele 8,5 milliarder kroner foran fjoråret.

– Selv om koronapandemien ikke er over, fortsetter eksportverdien til norsk sjømat å øke. I et historisk perspektiv et det kun i rekordmåneden september i år at eksportverdien har vært høyere enn i oktober, sier administrerende direktør Renate Larsen i Norges sjømatråd i en pressemelding.

Robust handelsvare

Den solide verdiøkningen i oktober kan blant annet forklares i antall eksportmarkeder. Mens det i oktober 2011 ble eksportert norsk sjømat til 97 markeder, er det tilsvarende tallet for oktober i år økt til 115.

– Denne trenden viser hvor robust norsk sjømat er som global handelsvare. Dette skjer til tross for at kronekursen har styrket seg rundt 10 prosent mot euro og dollar. At eksportverdien likevel er så høy, bekrefter bare hvor sterk etterspørselen er for tiden, sier Renate Larsen.

Laksen er i skuddet

Målt i verdi var Polen, Danmark, Frankrike, Nederland og USA de største markedene for norsk sjømateksport i oktober. Det er i hovedsak laks og sild som driver veksten. Det ble eksportert 118 334 tonn laks til en verdi av 7,4 milliarder kroner i oktober.

– Laksen utgjorde 66 prosent av den totale sjømateksporten i denne måneden, mens eksportverdien for sild i oktober er den høyeste enkeltmåneden på over 10 år, sier Renate Larsen.