– Norsk sjømateksport har aldri hatt en høyere verdi i en august-måned før. En gradvis gjenåpning av verdenssamfunnet har åpenbart hatt en positiv effekt. Det er svært gledelig å se at sunn, smaksrik og bærekraftig sjømat fra Norge er så ettertraktet i det globale markedet, sier administrerende direktør i Norges sjømatråd, Renate Larsen i en pressemelding.

Verdiveksten på 32 prosent er tidenes høyeste målt mot tilsvarende måned året før. Arter som laks, makrell, klippfisk og kongekrabbe bidro aller mest til denne økningen.

Foran rekordåret

– Aldri før har eksporten av laks vært like høy i en august-måned. Det skyldes blant annet høy produksjon og en sterk etterspørsel etter hvert som flere hoteller og restauranter har åpnet opp i markedene. For makrell skyldes den sterke måneden først og fremst en rekordtidlig start av fangstsesongen, sier Renate Larsen.

Tidenes beste august for laks

Det ble eksportert 113.900 tonn laks til en verdi av 7 milliarder kroner i august. Volumet økte med 21 prosent. Verdien økte med 1,7 milliarder kroner, eller 33 prosent, sammenlignet med august i fjor. Polen, Danmark og Frankrike var de største markedene for norsk laks i august.

– Vi har aldri hatt en sterkere august for lakseeksporten, verken i volum eller verdi. Økt turisme og en gradvis gjenåpning av restaurantsektoren er to av forklaringene. Samtidig ser vi også at hjemmekonsumet øker i flere markeder, noe som har løftet etterspørselen etter laks sammenlignet med august i fjor, sier sjømatanalytiker Paul T. Aandahl i Norges sjømatråd.

Polen var det største vekstmarkedet for laks i august.

– Det er fortsatt høy etterspørsel etter bearbeidede produkter som røkt laks og ferdigpakkede lakseporsjoner for salg i detaljhandelen i markeder som Tyskland, Frankrike og Italia. Dette gjør at salget av laks som råvare til foredlingsindustrien øker, sier Aandahl.