De siste dagene har Lofoten fått en smak av sommer, og det har også ført til større ferdsel. Sist helg var det tidels lange fergekøer inn og ut av Lofoten.

Nå trappes fergekapasiteten opp over Vestfjorden.

1. juni starter sommerferga mellom Svolvær-Skutvik., via Skrova. I ukedagene og søndager blir det 3 daglige turer begge veier. Lørdag blir det to. Sommerruta går fram til 31. august.

Her finner du rutetabell for sambandet Svolvær-Skutvik, via Skrova.

Også på sambandet Lødingen -Bognes starter sommerrutene fra 1. juni. Da betjenes sambandet av to ferger som trafikkerer døgnkontinuerlig ut 31. august.

Fra 10. juni starter MF Hamarøy supplering på dagtid og vil trafikkere dagruta c-ruta til 14. august. Sambandet vil betjenes av tre ferger i sommer.

Her finner du oppdatert rutetabell for sambandet Lødingen-Bognes.

På fergesambandet Bodø-Moskenes starter ikke sommerrutene før 3. juni og varer til 4. september. I denne denne perioden er det 3 ferger i trafikk på sambandet. I tillegg settes ferge nummer fire i drift i tidsrommet 24. juni til 7. august.

Her finner du oppdatert rutetabell fra 3. juni.