Det viser rapporten fra Mycoteam etter at det er gjort målinger i skolebygget i første halvdel av juni. Rommene det gjelder er gymsal, Mat og helse, 1/2 klasserom. Politikerne bestilte nylig månedlige målinger i bygget som fungerer som midlertidig skole i Flakstad fram til nye Ramberg skole står ferdig om et par år.

Rapporten avdekker ingen alarmerende høye verdier, ifølge teknisk sjef Tom Kristian Halland.

– Det dreier som om et konsentrert område. Siden i vinter har målinger i bygget vist synkende verdier. Denne uken gjennomfører vi ny måling. Problemene er trolig knyttet til krypkjelleren i bygget. Flere tiltak er gjennomført, og har hatt effekt i bygget, sier Halland.

Venter på flere svar

Mycoteam anbefaler at det før skolestart gjennomføres inspeksjon, med luftprøver, ventilasjonsvurdering og bygningsundersøkelser i utvalgte rom.

– En metode for å bedre forholdene er å lage undertrykk i krypekjeller for å unngå at luft ikke spres til første etasje. Vi skal også huske på at det er mye muggsoppsporer i luften om sommeren og høsten. En økning i bygg er ikke nødvendigvis dramatisk, og gjentatte målinger vil gi svar på hvordan forholdene i bygget utvikler seg, sier seniorrådgiver Tage Rolen i Mycoteam.

Napp skole skiller seg ikke ut fra andre eldre bygg Mycoteam analyserer prøver fra.

– Krypkjeller kan være en kilde til soppsporer. I bygg som det er brukt mye vann under golvvask finner vi muggsoppsporer ved golvlister og under golvbelegg. Det vi ser i skolebygget på Napp, ser vi i flere eldre skole- og barnehagebygg, sier Rolen.